جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
با امضای تفاهم نامه سازمان فنی و حرفه‌ای با دانشگاه پیام نور؛

آموزش مهارتی دانشجویان پیام نور برای ورود به بازار کار کلید خورد

طی تفاهم نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه پیام نور، طرح توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه با رویکرد تقویت شایستگی های شغلی و حرفه ای مورد نیازبازارکار کلید خورد