جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

دومین همایش ملی دانشجویی انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران

دومین همایش ملی دانشجویی انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران توسط انجمن علمی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ در شهر تهران و در سالن دکتر تورانی برگزار میگردد.

6 توصیه‌ی روانشناسان برای کاهش وزن بهتر

در این مطلب با 6 توصیه‌ی روانشناسان برای کاهش وزن بهتر آشنا خواهید شد.