جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
پزشک نمونه محله‌های فرودست دغدغه بیماران نیازمندش را دارد

اینجا خبری از حق ویزیت بیماران نیازمند نیست

پیدا کردن مطب دکتر سیده عظمت اسلامی کار سختی نیست. سراغش را که از اهالی بگیری، احترامتان می‌کنند و تا نزدیکی ساختمان پزشکان بدرقه می‌شوید. بیمارانی که گاهی به جای حق ویزیت، برای تشکر از خانم دکتر، آش رشته و سبزی پاک کرده می‌برند.