ضرب المثل  بین همه پیامبرها جرجیس انتخاب کرده

ضرب المثل ها

این ضرب المثل زمانی استفاده می شود که کسی از میان چیزهای مهمتر و معروف ، چیز گمنامی را انتخاب کند . یا چیزی را پیدا کند که مناسب حال او باشد .

اسامی مشاهیر و نامداران ایرانی که در یونسکو ثبت جهانی شده اند

پس از ثبت جهانی اسامی 33 تن از مشاهیر و نامداران ایرانی، در سال 2015 اسامی سه نفر دیگر از مشاهیر این کشور در یونسکو ثبت جهانی شده است.

شیوه ها ی عیّـاری در آیینۀ داستان سمک و قطران

در مورد کلمه عیّار و ریشه آن و معنی و مفاهیمش اتفاق نظر نیست. مرحوم ملک الشعرای بهار این کلمه را به معنی یار و فارسی می داند و دکتر خانلری ریشه پهلوی برای آن متصّور است که از اصل، ادییار گرفته شده است و طی فرایند های واجی به صورت عیّار درآمده است.