printlogo


کد خبر: 78709تاریخ: 1397/09/28 12:23
محققان یکی از شرکتهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان موفق به طراحی و ساخت دستگاه نشاکار برنج شدند.
توسط محققان یک شرکت فناور:
محققان یکی از شرکتهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان موفق به طراحی و ساخت دستگاه نشاکار برنج شدند.
دستگاه نشاکار برنج که توسط شرکت فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان طراحی و ساخته شده است، در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان مازندران و چهارمین فن بازار استان مازندران در محل دانشگاه مازندران رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

مهندس سعید خداترس، مدیرعامل شرکت در مستقر در مرکز و دانشجوی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در خصوص ساخت این دستگاه گفت: محققان این شرکت موفق به طراحی و ساخت دستگاه نشاکار برنج شدند که با نوع کشت، زمین و شرایط کشاورزی شمال کشور و برای کاشت برنج بومی‌سازی شده است.

وی افزود: این دستگاه بسیار ساده، انعطاف پذیر و حتی مناسب برای زمین‌های تسطیح اراضی نشده است. همچنین مناسب زمین‌های خرد بوده که عملکرد آن ۰،۱۵ هکتار در ساعت است.

وی در پایان گفت: شالیکاران با استفاده از این دستگاه می‌توانند سرعت کشت خود را به میزان ۲ کیلومتر در ساعت افزایش دهند.


لینک مطلب: http://www.siona.ir/News/78709.html