کد خبر: 77993
تولید آنتی بیوتیک با زهر زنبور عسل
امروزه تعداد باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها روز به روز در حال افزایش است و دانشمندان امیدوارند زهر عسل به تولید یک آنتی بیوتیک قدرتمند تازه کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق به نقل از نیواطلس، امروزه تعداد باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها روز به روز در حال افزایش است و دانشمندان امیدوارند زهر عسل به تولید یک آنتی بیوتیک قدرتمند تازه کمک کند.

پژوهشگران دانشگاه ام آی تی با بررسی زهر زنبور عسل یک آنتی بیوتیک موثر را در درون آن شناسایی کرده اند.

محققان پیش از این می دانستند که زهر زنبور عسل حاوی پپتید است. پپتید متشکل از زنجیره های کوتاه آمینواسیدهای چسبیده به یکدیگر است که از قابلیت های فراوانی برای کشتن باکتری ها برخوردارند. اما مشکل اصلی پپتیدها سمی بودن آنهاست که به سلول های بدن انسان آسیب جدی می زند.

محققان دانشگاه ام آی تی برای غلبه بر این چالش به بررسی زهر نوعی زنبور عسل در آمریکای جنوبی به نام Polybia paulista پرداخته اند. یکی از پپتیدهای باکتری کش در زهر این زنبور تنها حاوی 12 آمینواسید است که با دستکاری آن در آزمایشگاه می توان آنتی بیوتیک هایی مناسب تولید کرد.

محققان فعلا در حال بررسی میزان کارآیی آنتی بیوتیک های تولید شده بدین شیوه برای نابودی باکتری های مختلف هستند و می گویند با استفاده از داروهایی که بدین شیوه تولید می شوند می توان عفونت های تنفسی و اداری را از بین برد.