66   
شناسه خبر: 79889   
تاریخ انتشار: 1397/10/15 07:01
بانویی که ثابت کرد یک دست صدا دارد
بانویی که ثابت کرد یک دست صدا دارد
خدیجه پقه بانویی ۶۱ ساله که از سن ۷ سالگی در پی از دست دادن دست چپ خود در یک حادثه تلاش کرده با کسب مهارت های گوناگون خلاء نداشتن یک دست را پر کند و خود را از سایر دختران هم سن و سالش توانمند تر نشان دهد،

به گزارش پایگاه خبری ایرانیان موفق 

خدیجه پقه بانویی ۶۱ ساله که از سن ۷ سالگی در پی از دست دادن دست چپ خود در یک حادثه تلاش کرده با کسب مهارت های گوناگون خلاء نداشتن یک دست را پر کند و خود را از سایر دختران هم سن و سالش توانمند تر نشان دهد، نمدمالی، گلیم بافی و سوزن دوزی از جمله هنرهای این زن است که با یک دست به جنگ با محدودیت ها رفته تا ثابت کند معلولیت محدودیت نیست و یک دست هم به اندازه خود صدا دارد.خدیجه در ۱۸ سالگی با پسرعموی خود ازدواج می کند و ثمره این ازدواج سه فرزند دختر و سه فرزند پسر است.وی در حال حاضر مرکز تخصصی نمد بافی ترکمن را همراه با اعضای خانواده اش در شهرستان آق قلا  اداره می کند. او معتقد است اگر در سن هفت سالگی دست خود را از دست نداده بود هیچگاه به سمت یادگیری هنرهای دستی نمی رفت و  مانند دیگر دختران هم سن و سالش بدون یادگیری هنری خاص روزگار می گذراند. خدیجه در جوار کارگاه ساخت نمد فروشگاهی به راه انداخته و انواع هنرهای دستی زنان ترکمن را به نمایش و فروش گذاشته است.

captcha