206   
شناسه خبر: 77572   
تاریخ انتشار: 1397/09/02 23:15
داروخانه تمام اتوماتیک در ارومیه
داروخانه تمام اتوماتیک در ارومیه
زیربنای پروژه فوق‌تخصصی و دی‌کلینیک تدبیر و داروخانه رباتیک ۲۶۰۰۰مترمربع است که کار ساخت آن در سال ۱۳۹۳ شروع شده و امروز به دست وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد بهره برداری قرار گرفت.
دانلود فایل: داروخانه اتوماتیک
captcha